Ads

Minggu, 03 April 2011

Blangko Uraian Pekerjaan

                                                                                                                                                     LAMPIRAN I
                                                                                                                                                     SURAT EDARAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
                                                                                                                                                     NOMOR      : ...............................
                                                                                                                                                     TANGGAL   : ...............................                                                                                                                                                      __________________________________

                                                                                                                                                     ………………………., …………………………
                                                                                                                                                     Kepada Yth.
                                                                                                                                                     BAPAK GUBERNUR JAWA TENGAH
                                                                                                                                                     melalui
                                                                                                                                                     KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
                                                                                                                                                     DAN PERDAGANGAN
                                                                                                                                                     PROPINSI JAWA TENGAH
                                                                                                                                                     di –
                                                                                                                                                     SEMARANG

URAIAN TUGAS KERJA

Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
1. N a m a                  : ..............................
2. NIP.                        : ..............................
3. Pangkat / Gol. : .............................
4. Jabatan               : ..............................
5. Instansi              : ..............................

Dengan ini menerangkan bahwa kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
1. N a m a                      : ..............................
2. NIP.                            : ..............................
3. Pangkat / Gol.     : .............................
4. Jabatan                    : .............................
5. Ijazah Terakhir : ............................

Kami berikan tugas pekerjaan sebagai berikut :
1. ................................................................;
2. ................................................................;
3. ................................................................ dst;

Demikian uraian tugas pekerjaan ini dibuat sebagai kelengkapan usulan penerbitan ijin belajar yang bersangkutan.                                                                                                                                                                                                                Semarang, .............2011
                                                                                                                                                                                                                    Atasan Langsung,
                                                                                                                                                                                                                   ....Nama Terang.....
                                                                                                                                                                                                             ..Pangkat/Gol. Ruang...
                                                                                                                                                                                                                 NIP. .........


1 komentar:

  1. Salam,

    Kini terdapat cara yang mudah menguruskan surat yang banyak dengan penggunaan Sistem Pengurusan Surat

    BalasHapus